Ανακήρυξη Υποψηφίων Εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ