Ανακήρυξη Υποψηφίων Εκπροσώπων Διοικητικού Προσωπικού στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ