Ημερίδα Σπουδών τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

afisdeo