Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Ιδρύματος

Κωνσταντίνος Τσούντας, Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Παπουτσή.

 

Ιωάννης Παπουτσής, Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Πετρόπουλο.

 

Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Λιαπέρδο.


Γεώργιος Σταθάς, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Ζακυνθινό


Ευγενία Μπιτσάνη, Κοσμήτορας της της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας


Επαμεινώνδας Κάρτσωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με αναπληρωτή του τον κ. Αλέξιο Αλεξόπουλο.

 

Γεώργιος Ζακυνθινός., Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων με αναπληρωτή του τον κ. Ιωακείμ Σπηλιόπουλο.


Θεόδωρος Κοτσιλιέρης, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με αναπληρωτή του την κα Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου.

 

Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με αναπληρωτή του τον κ. Σταύρο Σταυρόγιαννη.


Δημήτριος Πετρόπουλος Πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας με αναπληρωτή του τον κ. Φώτιο Δρούμπαλη.


Ιωάννης Λιαπέρδος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με αναπληρωτή του τον κ.. Παναγιώτη Φιλιππόπουλο.

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 
Banner