Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Ιδρύματος

Δημήτριος Βελισσαρίου, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του τον κ Ιωάννη Δημόπουλο.

 

Ιωάννης Δημόπουλος, Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Πετρόπουλο.

 

Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Λιαπέρδο.


Γεώργιος Σταθάς, Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Ζακυνθινό


Κωνσταντίνος Τσούντας, Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας με αναπληρωτή του την κ. Ευγενία Μπιτσάνη.


Επαμεινώνδας Κάρτσωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με αναπληρωτή του τον κ. Αλέξιο Αλεξόπουλο.

 

Γεώργιος Ζακυνθινός., Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων με αναπληρωτή του τον κ. Ιωακείμ Σπηλιόπουλο.


Ευγενία Μπιτσάνη, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με αναπληρωτή της τον κ. Θεόδωρο Κοτσιλιέρη.


Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με αναπληρωτή του τον κ. Σταύρο Σταυρόγιαννη.


Δημήτριος Πετρόπουλος Πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας με αναπληρωτή του τον κ. Φώτιο Δρούμπαλη.


Ιωάννης Λιαπέρδος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με αναπληρωτή του τον κ.. Παναγιώτη Φιλιππόπουλο.

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 
Banner