Διοίκηση

Πρύτανης:

Κωνσταντίνος Τσούντας - Καθηγητής 

 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού:

Ιωάννης Παπουτσής- Καθηγητής

 

Αντιπρύτανης  Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:

Ευστράτιος Γεωργόπουλος - Καθηγητής

 

Γραμματέας Ιδρύματος:

Καλλιρρόη Σακκά

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Γραμματεία:

Ισιδώρα Θύμη

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

τηλ 2721045101 - 102

 
Banner