Διοίκηση

Πρόεδρος:

Δημήτριος Βελισσαρίου - Καθηγητής 

 

Α' Αναπληρωτής Προέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού:

Ιωάννης Δημόπουλος- Καθηγητής

 

Β' Αναπληρωτής Προέδρου Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:

Ευστράτιος Γεωργόπουλος - Καθηγητής

 

Γραμματέας Ιδρύματος:

Καλλιρρόη Σακκά

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Γραμματεία:

Ισιδώρα Θύμη

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

τηλ 2721045101 - 102

 
Banner