Συμβούλιο Ιδρύματος

 

Πρόεδρος Συμβουλίου: Γεώργιος Καραϊσκάκης

τ.Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου: Κωνσταντίνος Μαυρέας 

Καθηγητής ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

Εξωτερικό Μέλος Συμβουλίου: Αναστάσιος Βασιλόπουλος

Καθηγητής Πολυτεχνείου Λωζάνης - Ecole Polytechnique Federale de Lausane

 

Εξωτερικό Μέλος Συμβουλίου:Διονύσιος Γιαννακόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. 

 

Εξωτερικό Μέλος Συμβουλίου: Γρηγόριος Λαμπρινός

Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου: Αλέξιος Αλεξόπουλος

Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου: Βασίλειος Δημόπουλος

Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου: Γρηγόριος Καραγιώργος

Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου: Ηλίας Μακρής

Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου: Δημήτριος Σωτηρόπουλος

Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

 

Γραμματέας στο Συμβούλιο Ιδρύματος είναι η Μαυρομμάτη Ελένη με αναπληρώτρια την Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα.

 

 

 
Banner