Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Κοσμήτορας Σχολής Καραγιώργος Γρηγόριος - Αναπ. Καθηγητής

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

Πρόεδρος Τμήματος Καραγιώργος Γρηγόριος - Αναπ. Καθηγητής

Γραμματεία Μάκκα Μαρία 27310 - 82240

 

 
Banner