Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας

Κοσμήτορας Σχολής Μαυρέας Κωνσταντίνος  - Καθηγητής 27210 - 45156

 

Τμήμα Λογοθεραπείας

Πρόεδρος Τμήματος Μαυρέας Κωνσταντίνος - Καθηγητής 27210 - 45156

Γραμματεία Διονυσόπουλος Αναστάσιος 27210 - 45320

 

 
Banner