Τμήμα Μελετών-Κατασκευών

Στις αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται:

• Σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών μελετών για κατασκευές και επισκευές έργων
• Δημοπράτηση έργων και μελετών
• Επίβλεψη έργων ή μελετών που ανατέθηκαν σε αναδόχους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Σύνταξη και έλεγχο επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών Συγκριτικών Πινάκων, πρωτόκολλα παραλαβής έργων κ.α.
• Σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων
• Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη γνωματεύσεων και εκθέσεων για τεχνικά θέματα
• Καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικού και μηχανημάτων για τις κατασκευές και επισκευές
• Υποβολή προτάσεων χωροταξικού σχεδιασμού των Υπηρεσιών του Ιδρύματος

 

Στελέχωση

Προϊστάμενη
Ελένη Αθανασοπούλου διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δημήτριος Αβραμόπουλος διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Γραφείο 49, ισόγειο κεντρικού κτιρίου

Τηλέφωνο 2721045149, φαξ 2721045263

 
Banner