Τμήμα Συντήρησης

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

• Τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, του τηλεφωνικού δικτύου και των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση του από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό.
• Τη σύνταξη τεχνικών μελετών για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής που ξεπερνούν τις δυνατότητες του τεχνικού προσωπικού και η εισήγηση για ανάθεση των εργασιών αυτών σε ιδιώτες σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία για τα δημόσια έργα.
• Τη σύνταξη προδιαγραφών και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων υλικού, ανταλλακτικών και εργαλείων.
• Την τήρηση αποθήκης υλικού συντήρησης, ανταλλακτικών και εργαλείων.
• Την ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής προγραμμάτων ετήσιας συντήρησης των κτιρίων και λοιπόν εγκαταστάσεων του ΤΕΙ.
• Την μέριμνα για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ.
• Την μέριμνα για την εκτέλεση έργων συντήρησης και ανάπτυξης του πράσινου.
• Την τήρηση αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού αρχείου για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

Προσωπικό Τμήματος

Προϊστάμενος 

Σκορδιά Βασιλική

 

Τεχνικό Προσωπικό

Καίσαρης Μιχάλης
Κουτσούκος Συμεών
Χαϊδόγιαννης Ιωάννης

 

Το Τμήμα λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες (07:30 – 20:30)

Επικοινωνία με το Τμήμα
τηλ. 2721045188
Fax 2721045189
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Banner