Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας

Στην αρμοδιότητα του τμήματος Μισθοδοσίας Αποζημιώσεων Προμηθειών & Περιουσίας υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών μισθοδοσίας, αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων και αμοιβών του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού, την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας, την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών αποζημιώσεων μελών συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας, την τήρηση φορολογικών μητρώων και στοιχείων.
Επιπλέον υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια του κινητού και ακίνητου επιστημονικού ή κτιριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών, καθώς και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών (όχι έργων) π.χ. μισθώσεις ακινήτων, αυτοκινήτων μεταφορές, εκποίηση υλικών κ.λπ.), την διαχείριση κάθε είδους αναλώσιμου υλικού την αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

Το Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας βρίσκεται στο πρώτο όροφο της κεντρικής διοίκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ.-15:30 μ.μ.)


Προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας Αποζημιώσεων Προμηθειών και Περιουσίας:
Γιαννακοπούλου Ουρανία Τηλ.:2721045144, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Υπεύθυνος μισθοδοσίας μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, μονίμου διοικητικού προσωπικού, αορίστου χρόνου, αποζημίωσης πρακτικής άσκησης σπουδαστών:
Μπόμπος Μιχάλης Τηλ. 27210-45330 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Υπεύθυνος μισθοδοσίας εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού:
Φαληρέα Σταυρούλα Τηλ. 27210-45230 email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Υπεύθυνος υλοποίησης διαγωνισμών και προμηθειών:
Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα Τηλ. 27210-45310 email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Υπεύθυνος για την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και την απογραφή των περουσιακών στοιχείων:
Γούλος Κωνσταντίνος Τηλ. 27210-45324 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

'Eντυπα τμήματος:

Αίτηση αποζημίωσης εκτός έδρας  PDF   DOC

Αιτηση για ασφαλιστικες εισφορες  PDF   DOC

Βεβαίωση  Αποδοχών  PDF   DOC

Έντυπο δήλωσης ατομικών στοιχείων  PDF   DOC

 

Τα ανωτέρω έντυπα υποβάλλονται είτε σε έντυπη μορφή στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Banner