Τμήμα Προσωπικού

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Προσωπικού υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση κάθε  φύσης και σχέση εργασίας προσωπικού του ΤΕΙ όπως διορισμοί, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, εξελίξεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, χορήγηση αδειών, έκδοση μισθολογικών πράξεων (έκδοση για χορήγηση Μ.Κ. και Χρονοεπίδομα),πειθαρχικά, τήρηση προσωπικών μητρώων, απολύσεις, αποδοχές παραιτήσεων από την Υπηρεσία και μέριμνα για τη συνταξιοδότηση.


Το Τμήμα Προσωπικού βρίσκεται στο ισόγειο της κεντρικής  διοίκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ.-15:30 μ.μ.)


Προϊσταμένη  Τμήματος  Προσωπικού:

Μαρινοπούλου Δήμητρα Τηλ.:2721045209, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Υπεύθυνος για θέματα Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού:

Ζησιμοπούλου Ελένη Τηλ.2721045126, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Έντυπα τμήματος

Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας  PDF   DOC

Υπεύθυνη Δήλωση  PDF   DOC

Εντολή μετακίνησης  PDF   DOC

Χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης παιδιών  PDF   DOC

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας  PDF   DOC

Χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών  PDF   DOC

 

Τα ανωτέρω έντυπα υποβάλλονται είτε σε έντυπη μορφή στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Banner