Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Πελοποννήσου, και ιδίως της Συνέλευσης, της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, του Συμβουλίου, του Τεχνικού Συμβουλίου και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις διαδικασίες εκλογής και ανάδειξης των ατομικών και συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Πελοποννήσου καθώς και με την έκδοση των πράξεων για τη συγκρότηση των πάσης φύσεως επιτροπών και ομάδων εργασίας.
To Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών βρίσκεται στον ισόγειο του κτιρίου της κεντρική διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30π.μ.-15.30μ.μ.).

 

Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών:

Ζησιμοπούλου Ελένη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 27210 45126, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Γραμματέας Συνέλευσης: Ζησιμοπούλου Ελένη


Γραμματέας Συμβουλίου: Μαυρομμάτη Ελένη

τηλ: 27210 45132, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Γραμματέας Τεχνικού Συμβουλίου: Λιάκουρα Γεωργία

τηλ: 27210 45346, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Γραμματέας Υπηρεσιακού Συμβουλίου: Διονυσόπουλος Αναστάσιο

τηλ: 27210 45320, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 
Banner