Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Ασκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την συγκέντρωση των κάθε φύσεως νομοθετημάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν τις σπουδές καθώς και ο συντονισμός της ομοιόμορφης εφαρμογής τους. Επίσης το Τμήμα αποσκοπεί στην μέριμνα για την Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών σε συνεργασία με τα Τμήματα των Σχολών με κύρια επιδίωξη την αποδοτική άσκηση των σπουδαστών και την αποτελεσματική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Τέλος το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης , Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας μεριμνά για την εξασφάλιση των κάθε φορά αναγκαίων θέσεων για την Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Το τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30π.μ.-15.30μ.μ.).


Υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση και Σταδιοδρομία:
Λιάκουρα Γεωργία Τηλ: 2721045346, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Υπεύθυνη για τη Σπουδαστική Μέριμνα:
Αλεξοπούλου Ιωάννα Τηλ.2721045290, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
Banner