Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου

Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν τις εργασίες του πρωτοκόλλου, την τήρηση του γενικού αρχείου του Ιδρύματος, τη διεκπεραίωση και αποστολή της αλληλογραφίας του Ιδρύματος, τη βεβαίωση ακρίβειας αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.
Επίσης είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα όλων των χώρων του Ιδρύματος, για τη φύλαξη του κτιρίου και την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος.
Τέλος στις αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνεται ακόμα η κοινοποίηση προς όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος όλων των νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών κειμένων, εγκυκλίων και διοικητικών πράξεων, της νομολογίας των δικαστηρίων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των γνωμοδοτήσεων πάσης άλλης αρμόδιας αρχής για θέματα που αφορούν το Ίδρυμα και η κωδικοποίηση αυτών.

 

Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του ΤΕΙ και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 π.μ.-15.30 μ.μ.).


Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου:

Ευγενία Αγγελοπούλου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2721045124- FAX: 2721045200 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Οδηγός Υπηρεσιακών αυτοκινήτων:

Ιωάννης Κανελλόπουλος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2721045124- FAX: 2721045200 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Banner