4-4-2016 ΟΜΙΛΙΑ: «ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ- ΑΛΚΟΟΛ-ΔΙΑΔIΚΤYΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ»

Ομιλία με θέμα: «Εξαρτήσεις και Πρόληψη» πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, από το Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με τους Φοιτητικούς Συλλόγους ΣΤΕΓ και ΣΔΟ την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρα 11.30 στο αμφιθέατρο της Σχολής ΣΕΥΠ του Ιδρύματος. 

Προσκεκλημένες ομιλήτριες: Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας (ΚΕ.Π.Ε.Ψ.Υ) της Π.Ε. Μεσσηνίας.

 

exart

 

440

 

441

 

441a

 

441b

 

442

 

442b

 

442c

 

442d

 

443

 

445

 

4411

 

 
Banner