ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 15.10.2013 09:30

Θεματικές ενότητες συνεδρίου

  • Αμπελουργία
  • Ανθοκομία / Αρχιτεκτονική Τοπίου
  • Δενδροκομία
  • Λαχανοκομία
  • Φαρμακευτικά / Αρωματικά φυτά
  • Λοιπές σχετιζόμενες με τις ανωτέρω