ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 15.10.2013 09:30

Σημαντικές ημερομηνίες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο συνέδριο: 29 Μαρτίου 2013

Αποστολή Περίληψης: 31 Μαΐου 2013

Αποδοχή Περίληψης: 30 Ιουνίου 2013

Εγγραφή στο συνέδριο: 30 Ιουνίου 2013*

Αποστολή εργασίας: 20 Φεβρουαρίου 2014

 

* Η εγγραφή στο συνέδριο είναι υποχρεωτική για να παρουσιαστεί η εργασία στο συνέδριο και να εξασφαλισθεί η δημοσίευση της στα πρακτικά.