ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 15.10.2013 09:30

Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

• Κανάκης Ανδρέας, A.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, πρόεδρος

• Κώτσιρας Αναστάσιος, A.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, αντιπρόεδρος Α΄

• Βασιλακάκης Μιλτιάδης, Α.Π.Θ., αντιπρόεδρος Β΄ (Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Ο.)

• Αλεξόπουλος Αλέξιος, A.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, γραμματέας

• Μουρούτογλου Χρήστος, A.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, ταμίας

• Παπαφωτίου Μαρία, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος

• Ασημακοπούλου Άννα, Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, μέλος

• Παρασκευόπουλος Αντώνιος, ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. (παράρτημα Πελοποννήσου), μέλος

• Κάτσαρης Παναγιώτης, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., μέλος

• Σαμπαζιώτης Γεώργιος, Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας, μέλος

• Κυριακόπουλος Ιωάννης, Σύλλογος Γεωπόνων Μεσσηνίας, μέλος

• Κάρτσωνας Επαμεινώνδας, Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, μέλος

• Ζακυνθινός Γεώργιος, Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, μέλος

• Μαγγανάρης Γεώργιος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος

 

Γραμματεία

• Νηφάκος Καλλίμαχος, Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

• Κορίκη Αντωνία, Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

• Κοστρίβα Άννα, Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας