ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 15.10.2013 09:30

Εκδρομή

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 (ώρα 08:30-18:30)

Επίσκεψη – ξενάγηση σε μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Επίσκεψη – ξενάγηση στους χώρους της Αρχαίας Μεσσήνης

Παράθεση γεύματος

Επίσκεψη σε θερμοκηπιακές μονάδες στην Τριφυλία