ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 15.10.2013 09:30

Εισηγητικές Ομιλίες

Γ. Φερμαντζής

Μεταρρύθμιση Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014 - 2020: προοπτικές και προκλήσεις για την ελληνική γεωργία

 

Δ. Πετρόπουλος, Α. Παπαγεωργίου και Δ. Πασχαλίδης

Ανάλυση του δείκτη "αποκαλυφθέντος συγκριτικού πλεονεκτήματος" των οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα (1981-2010)

 

Π. Χατζόπουλος

Πλουραλισμός στην παραγωγή: βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις στα φυτά

 

Σ. Φουντάς

Ορθολογική χρήση εισροών στα οπωροκηπευτικά με μεθόδους γεωργίας ακριβείας

 

J.K. Fellman

Flavor, aroma and volatile biochemistry of apples (αγγλικά)

 

C. Xiloyannis

Κλιματικές αλλαγές: η εξέλιξη και ο ρόλος της δενδροκομίας

 

Κ. Ακουμιανάκης

Η συμβολή των λαχανευόμενων ειδών στην αειφορική καλλιέργεια

 

Φ.Α. Μπλέτσος

Παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών-σποροπαραγωγή και προοπτικές

 

Ι. Φυσαράκης

Επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου: προβλήματα, δυνατότητες, προοπτικές

 

Σ. Πετροπούλου

Σύγχρονοι οπωρώνες μηλοειδών και πυρηνόκαρπων πυκνής φύτευσης

 

Ι. Κυριακόπουλος

Μεσσηνιακό ελαιόλαδο: υφιστάμενη κατάσταση-δυνατότητες-προοπτικές

 

Χ. Δόρδας

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα: δυνατότητες, προβλήματα και προοπτικές

 

Δ. Χειμωνίδου και Λ. Βασιλείου

Ο διαχρονικός ρόλος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στην ανθοκομία: παρελθόν, παρόν και μέλλον

 

Θ. Κουφάκης

Επίδραση του εμβολιασμού των λαχανικών ειδών στην ανοχή και αντοχή του εμβολίου στις ασθένειες

 

Κ. Χαρτζουλάκης

Η ελαιοκαλλιέργεια στις νέες χώρες: δυνατότητες και προοπτικές

 

Α. Παρασκευόπουλος

Η καλλιέργεια πρώιμων κηπευτικών στη Μεσσηνία – υφιστάμενη κατάσταση – προβλήματα – προοπτικές

 

Δ.Β. Παναγιωτάκος

Κατανάλωση οπωροκηπευτικών και υγεία - Διαιτητική αξία οπωροκηπευτικών